Namnändring anmäls till bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen kommer då att ombesörja  namnbytet via aktuellt rutin.

Ändring vid dörr och i trappuppgång sker i samband med den rondering som görs i fastigheten som normalt sett sker med två veckors intervall.

Det rekommenderas att provisoriska namnlappar sätts upp av den boende själv i väntan på att namnbytet sker.