Överlåtelser

Handlingar ska skickas till vår ekonomiska förvaltare Allabrf

Detta gäller överlåtelseavtal och medlemsansökan.

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Förfrågningar om mäklarbilder handläggs även av Allabrf

Kontakt med Allabrf

Kundservice
Tel. 08-684 422 22
E-post: maklarsupport@allabrf.se 

Telefontider
måndag-fredag kl. 09:00 - 12:00 samt 13:00 - 15:00