Styrelsen - kontaktuppgifter

Ordförande

Lars Wallin 070-212 74 39

Ledamot

Thomas Lundberg 070-119 11 22

Olof Lind 070-582 91 50

Suppleant

Per Clarin 070-306 93 20

Anders Linde 076-941 92 60Formuläret nedan kan användas för att kontakta styrelsen, mailadressen är styrelsen@brfnockebybacke.se.