FÖRENINGSSTÄMMA 17 MAJ 17:00 i lokalen

Äntligen kan vi hålla en normal föreningsstämma efter två år av Covid. All information år distribuerad. Vill någon ha Årsredovisningen utskriven hör av er till styrelsen@brfnockebybacke.se med ert önskemål. Annars är den publicerad på hemsidan.